Pojišťovny a epilepsie - Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo

Seznam článků

Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo nabízí pro své klienty cestovní pojištění. Toto cestovní pojištění může zahrnovat tato pojistná rizika: pojištění léčebných výloh, pojištění storna cesty, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité dovolené, pojištění cestovních zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu občana a úrazové pojištění. Cestovní pojištění nabízíme pro zeměpisnou oblast EVROPA - tzn. následující evropské státy a území:Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Srbsko a Černá Hora, , Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko (a Azory a Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (a Kanárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie (o. Man, Normanské o.) a dále tyto státy: Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko. Pojištěné, kteří mají zdravotní potíže - epilepsii - pojištění poskytujeme - ovšem vztahují se na ně výluky a to dle Všeobecnýchá pojistných podmínek pro cestovní pojištění VPP CEP 2011 - ČÁST II. Zvláštní ustanovení - ODDÍL A POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH - článek 4 Výluky z pojištění - bod 1. - odstavec c) - viz. Příloha. Výše sazby pojistného je pro všechny pojištěné osoby stejná, akorát je rozdělena na sazbu pro osoby do 18 let věku a nad 18 let věku.