Pojišťovny a epilepsie - UNIQA pojišťovna, a.s.

Seznam článků

Z hlediska úrazového pojištění (potažmo i životního a zdravotního pojištění) o přijetí do pojištění vždy rozhoduje aktuální zdravotní stav každého žadatele o pojištění a jeho posouzení na základě zdravotního dotazníku (popř. i výpisu ze zdravotní dokumentace). Z hlediska cestovního pojištění platí pro všechny pojištěné osoby standardní znění VPP tj. Všeobecných pojistných podmínek. Pojištění platí ve sjednaném územním rozsahu (buď Evropa+Středomoří dle VPP nebo celý svět) a pojistné se stanovuje na základě věku pojištěného, druhu pojištěné cesty (služební, turistická), územního rozsahu a rozsahu pojistného krytí.