Pojišťovny a epilepsie - ČSOB pojišťovna

Seznam článků

V okamžiku, kdy chce klient sjednat pojistnou smlouvu - VŽDY vyplňujeme zdravotní dotazník na jehož základě může dojít k následujícím řešením: - klient bude přijat do pojištění bez jakéhokoliv omezení či přirážky - klient bude přijat do pojištění bez omezení ale s přirážkou pro rizikovost - klient bude přijat do pojištění s omezením (pojišťovna si určí max. výši pojistné částky) a smlouva bude s/bez přirážky - klient nebude do pojištění přijat pro vysokou rizikovost V každém z těchto případů se pojistná smlouva řídí pojistnými podmínkami (viz příloha), kde bohužel právě epilepsie je uvedena u úrazu ve výlukách. Výluka se konkrétně týká úrazu a hospitalizace úrazové k nimž došlo v důsledku epilepsie.