Pojišťovny a epilepsie - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Seznam článků

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group *v rámci své nabídky životního / úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci* (k cestovnímu pojištění budete informován kompetentním útvarem naší společnosti) *a priori neomezuje vstup klientů, kteří trpí epilepsií, do těchto pojištění*. Epilepsie jako taková není primárně vyloučena pro sjednání některého z uvedených pojištění. *Přijetí klienta do pojištění však záleží* na kompenzovanosti onemocnění a na stupni postižení. Diagnóza je oceňována individuálně v závislosti na věku klienta, stupni postižení a koexistenci psychiatrického onemocnění. *Z úrazového pojištění je však vyloučeno poskytnutí pojistného plnění za kolapsy, epileptické nebo jiné záchvaty a křeče*, které zachvátí celé tělo, *pokud tyto nevznikly výlučně v důsledku úrazu*. V takovém případě jde jednoznačně o projev nemoci (např. epilepsie, kterou klient před úrazem trpěl a která byla před úrazem diagnostikována) a z úrazového pojištění nelze plnit. Je-li příčinou epilepsie úraz, plní se pouze za tělesné poškození způsobené úrazem, např. po pádu na zem v důsledku epileptického záchvatu dojde k úrazu hlavy, zlomenině ruky apod., neplní se však za prodloužení léčení v důsledku epileptického záchvatu. Zanechá-li úraz trvalé následky, plní se jak za následky tělesného poškození (např. omezení hybnosti kloubu), tak za případné poškození mozku v důsledku vzniku sekundární epilepsie. Vždy však záleží na posouzení konkrétních okolností případu a na zdravotním stavu pojištěného před úrazem. Zhorší-li nebo projeví-li se (skrytá) nemoc (epilepsie, která nebyla diagnostikována) v důsledku úrazu, nelze za toto zhoršení nebo vznik epilepsie z úrazového pojištění plnit. *Územní platnost pojištění není omezena s výjimkou některých pojištění pro případ nemoci*(např. pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pojištění pro případ ošetřování dítěte se vztahuje pouze na pojistné události, které nastanou na území České republiky, pojištění pro případ pobytu v nemocnici je omezeno na pojistné události, které nastanou na území států Evropské unie, Švýcarska, Norska a Islandu.