Pojišťovny a epilepsie - AXA životní pojišťovna

Seznam článků

AXA životní pojišťovna nabízí: Investiční životní pojištění - Kumulativ Life Klasik pro případ smrti nebo dožití s volitelnou investiční strategií s běžně placeným pojistným. Věrnostní bonus vám budeme připisovat od 4. roku pojištění. Investiční životní pojištění Kumulativ Life Plus pro případ smrti nebo dožití s volitelnou investiční strategií s běžně placeným pojistným se zvýšeným prvním běžným pojistným (zvýšené o dvojnásobek ročního pojistného). Nárok na věrnostní bonus máte už od 1. roku pojištění, přičemž bonus za první 4 roky vám bude připsán ve 4. roce pojištění. S tímto pojištěním získáte přibližně o 15 % vyšší odkupní hodnotu na konci pojištění. Investiční životní pojištění Comfort Plus pro případ smrti nebo dožití s volitelnou investiční strategií s běžně placeným pojistným nebo jednorázovým pojistným, případně UŽP Garant s garantovaným výnosem 2,4 %. K investičnímu životnímu pojištění lze sjednat různá připojištění jako např. - pro případ smrti (následkem úrazu nebo nemoci) či dožití (v případě smrti je vyplacena pojistná částka anebo hodnota investice /vyšší částka/, v případě dožití se konce pojištění je vyplacena hodnota investice) - pro případ úrazů v rozsahu smrt následkem úrazu, trvalé tělesné poškození následkem úrazu, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu denní odškodné vyjmenovaných drobných úrazů - pro případ úrazů a nemoci v rozsahu denní dávka při pobytu v nemocnici nebo denní dávka pro případ pracovní neschopnosti - pro případ invalidity v rozsahu roční důchod/penze pro případ invalidity, osvobození od placení pojistného v případě invalidity - pro případ závažných onemocnění Rizikové životní pojištění ACTIVELIFE pro případ nemocí a úrazů pro 1 až 8 osob. Slouží ke krytí různých pojistných rizik ve zvýšené míře - pro případ smrti - pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu - denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - denní dávka při pobytu v nemocnici - pojištění rekonvalescence - pojištění chirurgického zákroku - pojištění pro případ závažných onemocnění - pro případ invalidity