Pojišťovny a epilepsie - Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Seznam článků

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group - Reaguji na část Vašeho e-mailu týkající se cestovního pojištění. Dotaz ohledně ostatních poptávaných pojištění bude zodpovězen příslušným odborným útvarem. Jestliže je zdravotní stav pojištěného stabilizován, onemocnění není v tzv. progresi (na postupu), poskytuje naše cestovní pojištění pojistnou ochranu i na léčebné výlohy spojené s léčením, dojde-li k akutnímu zhoršení stavu nemoci. (Nevztahuje se na léky, které pojištěný užívá každodenně a o kterých před cestou ví, že je budete potřebovat.) Za stabilizované chronické onemocnění se dle výkladu pojmů pojistných podmínek považuje takové onemocnění, které sice existovalo ke dni počátku pojištění, avšak tento stav pojištěného během 12 měsíců před jeho odjezdem na cestu do zahraničí nenasvědčoval tomu, že by v průběhu cesty nastala potřeba vyhledat lékaře. Pojištěný musí spolu se svým lékařem posoudit, zda se jedná o stabilizovaný stav, kdy se nemoc dále nerozvíjí, nebo naopak, kdy je onemocnění ve fázi progresivní. Jestliže nemá zájemce o pojištění nyní žádné komplikace, jeho zdravotní stav je stabilizovaný a umožňuje do zahraničí vycestovat, sjednání pojištění lze doporučit. Před odjezdem do zahraničí pojistitel žádné potvrzení od lékaře nevyžaduje. Pouze v případě, že by došlo ke škodné události, bude se pojistitel při jejím šetření dotazovat ošetřujícího lékaře pojištěného, zda byl jeho zdravotní stav před odjezdem stabilizovaný a zda byl schopen cesty. V případě, že by došlo v zahraničí k akutnímu zhoršení (před odjezdem stabilizovaného) zdravotního stavu a bylo by nezbytné lékařské ošetření, náklady na něj by byly hrazeny. Pojištění je možné sjednat v kterékoliv kanceláři pojišťovny Kooperativa; seznam kanceláří včetně provozních dob naleznete na našich webových stránkách http://www.koop.cz/kontakt/kde-nas-hledat/. Pojištění je možné sjednat též telefonicky na infolince 841 105 105 či on-line prostřednictvím našich webových stránek www.koop.cz. Pojistné je stanoveno ve stejné výši bez ohledu na to, zda klient trpí epilepsií, či nikoliv.