Pojišťovny a epilepsie - Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Seznam článků

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group - Na základě níže uvedeného dotazu sdělujeme, že pokud by klient trpěl epilepsií již při vstupu do pojištění, z této nemoci by poté bohužel nemohl žádat o pojistné plnění (např. hospitalizaci, denní dávky, pojištění velmi vážných onemocnění). Pojistitel neplní za úrazy a nemoci, které vznikly nebo byly diagnostikovány již před počátkem pojištění. To ale neznamená, že takového klienta nepřijmeme do pojištění. Záleží na jaké limity a rizika by bylo pojištěn, můžeme si popř. vyžádat podrobnější lékařskou dokumentaci a na základě posouzení navýšit měsíční pojistné nebo snížit částky u jednotlivých rizik. Jaké by bylo např. navýšení pojistného se předem nedá vyčíslit. Každý klient je posuzován individuálně na základě doložené lékařské dokumentace. Dále ale platí, že pokud by se stal úraz, který by byl zapříčiněn danou nemocí, rovněž bychom neposkytli pojistné plnění. V případě ale, že úraz nastane nezávisle na onemocnění, na pojistné plnění má klient nárok. Co se týče pojištění v zahraničí, nemáme územní platnost. Klienti tedy můžou hlásit pojistné události vzniklé po celém světě (mimo zemí s válečným konfliktem). Je nutné pouze doložit přeložené lékařské zprávy, které budou mít úředně ověřený překlad.