Pojišťovny a epilepsie - Generali Pojišťovna a.s.

Seznam článků

Je nám líto, pro doplňkové pojištění invalidity, pojištění závažných onemocnění, úrazové a nemocenské pojištění jsou nepojistitelnými osobami osoby stižené nervovou nebo duševní poruchou, která není jen přechodná. V rámci cestovního pojištění není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, jedná-li se o duševní, psychické, neurologické změny či poruchy. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemný den.