Pojišťovny a epilepsie - MetLife pojišťovna a.s.

Seznam článků

Bohužel Vám nedám ani já ihned obecnou informaci. Obecně platí pouze to, že jakýkoliv klient při sepisování návrhu pojistky vypisuje také zdravotní dotazník a ten se postupuje medicínskému oddělení k posouzení rizik. Dle jeho posouzení je pak klient buď přijatý bez výluk a nebo je mu navrhnutý protinávrh, který pojištění upravuje vzhledem ke stávajícímu zdravotnímu stavu či prodělaným úrazům. Pojišťovny standartně plní to, co teprve přijde od data sepsání smlouvy a již získané diagnozy a nebo úrazy jsou z plnění vyloučeny. Zatím jsem se mezi svými klienty nezabývala epilepsií ve vztahu k možnému pojištění, ani nemám osobní zkušenost s touto nemocí, takže nedokážu ihned zaujmout věcný názor k vašemu dotazu. Pokusím se pro Vás získat vyjádření medicínského oddělení. Může to chvíli trvat neboť všechny složky pojišťovny jsou momentálně ve fúzi dvou pojišťoven (Aviva a Amcico) a nastavují se všechny systémy a procesy dle standartů Metlife. Napadá mne momentálně jeden tip pojištění, který lze sjednat i ve stavu, kdy je člověk nemocný a to je produkt USA klinika, který stojí 1065 Kč ročně a umožňuje klientovi, aby si vyžádal lékařské konzultace a jeho kompletní zprávy o zdravotním stavu jsou přeloženy a odeslány na 5 prestižních amerických klinik a ty navrhují svůj způsob ideální léčby či udržování stavu,včetně medikace a postupů. V tomto pojištění je zahrnut i pobyt v nemocnici s odškodným 500kč denního odškodného. Pokud je u nás pojistka sjednána a přijata, pak platí celosvětově a je i převoditelná, pokud se člověk odstěhuje. Jsme mezinárodní pojišťovna.