Pro pacienty

Epilepsie a společnost

Ve dnech 28. - 30.8.2013 jsme se spolu s kolegyní Michaelou Stoupovou zúčastnily workshopu Advokáti za epilepsii a mezinárodní konference na téma Epilepsie a společnost ve slovinské Lublani. Formou posteru jsme zde prezentovaly projekt EpiStopu "Komplexní pomoc lidem s epilepsiípři vstupu na trh práce." Součástí konference byla i setkání zástupců členských a přidružených organizací International Bureau for Epilepsy.

.

Pokračovat ve čtení

Přednáška CEREBRUM 15.10.

Nejčastějšími případy, kdy dochází k poškození zdraví, bývají dopravní nehody. Nicméně stejné nároky mají poškození i v jiných případech, kdy dojde k poškození jejich zdraví cizím zaviněním (pracovní úrazy, nemoci z povolání, služební úrazy, poškození pacienta při lékařském zákroku, škoda způsobena fyzickou osobou či zvířetem). Často se stává, že se poškození vůbec nedozví o svých nárocích na náhradu škody nebo dosáhnou odškodnění, které je zlomkem toho, kterého by dosáhli při uplatnění veškerých nároků a požadavků. Dostali jste se do podobné situace? Na přednášce se dozvíte, na co máte jako poškozený právo a jak toto právo efektivně uplatnit.

.

Pokračovat ve čtení

Epi Běh 13.10. 2013

hkpulmar 1912whitePřed časem EpiStop kontaktovala mladá, atraktivní, aktivní žena, Lucie Vávrová, s tím, že se jí líbí náš web a ráda by přispěla k vymýcení předsudků o epilepsii. Je jedna z prvních lidí s epilepsií v České republice, kteří se aktivně chtějí podílet na boji proti stigmatu epilepsie. EpiStop je nadšen, držíme Lucii palce, aby svůj první půlmaraton zvládla stejně dobře, jako osobní vyrovnání se s chronickou nemocí.

.

Pokračovat ve čtení

Paralelní export léčiv

Článek přezat z newsletteru Koalice pro zdraví. Všichni jste si již dávno všimli, že pacienti chodí do lékáren pro léky, které tam nejsou - ne kvůli tomu, že by se sem nedovážely, ale kvůli tomu, že se vyvážejí do zemí, kde se lehce prodají za více peněz.

.

Pokračovat ve čtení