Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., rok 2004

Prof. MUDr. Vladimír KomárekNázev EpiStop lze vyložit jako snahu zastavit šíření epileptické aktivity v mozku i šíření nesmyslů o epilepsii v odborných i laických kruzích. Může znamenat i zastavení a společné zamyšlení lidí, kteří „žijí svůj život s epilepsií“ a mohou to být dle Jirky Dolanského nejen pacienti či jejich rodina a přátelé, ale i ti, kdo se epilepsií z nejrůznějších příčin zabývají.

. Ve znamení EpiStopu se scházíme téměř deset let a máme za sebou jak úspěchy (snad?) tak krize a úvahy o smyslu  klopotného odstraňování  pavučin zastaralých vyhlášek v zákoutích ministerstev či tlejících předsudků v příliš mnoha (nejen úřednických) myslích. Určitým povzbuzením mohou být slova generálního ředitele GSK Pinto Leite, který vysoko hodnotil domácí aktivity i mezinárodní přínos EpiStopu a příslibil maximální možnou podporu pro další období. Velké poděkování patří spoluzakladatelce a „spiritus movens“ Beatě Asarlidu - bez jejího elánu a vytrvalosti by EpiStop nevznikl a nevydržel (samozřejmě ani bez Jirky Dolanského, Jany Zárubové, Kateřiny Koubkové a všech ostatních „epistopáků“).

 

Přeji Beatě, aby její další EUaktivity byly stejně úspěšné jako EpiStop a Elpida .