EpiStop na Celostátní poradě ředitelů Úřadů práce

Zástupcům o.s. EpiStop bylo prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) umožněno vystoupit na celostátní poradě ředitelů Úřadů práce konané 30.9.2008 v hotelu Vltava v Červené nad Vltavou. Přítomných 90 ředitelů jednotlivých Úřadů práce si za přítomnosti ředitele odboru posudkové služby MPSV MUDr. R. Čevely doslova se zatajeným dechem vyslechlo půlhodinovou prezentaci „Epilepsie a zaměstnání“.

.

Prezentace poukázala na problém stigmatizace lidí s epilepsií ve společnosti, která pro ně často znamená obtížné získávání zaměstnání. Byly představeny dopisy připravené o.s. EpiStop „Pro zaměstnavatele“ a „Pro Úřady práce“. Tyto dopisy spolu s kontakty na tým sociálních pracovníků pro pacienty s epilepsií byly přítomným také předány spolu s žádostí o navázání další spolupráce.


MUDr. Martin Tomášek, Petr Jelínek

a tým sociálních pracovníků pro pacienty s epilepsií