Přednáška v Plzni

Dne 29.3.2011 se v prostorách o.s. Prateta (centra podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením) uskutečnila dvouhodinová přednáška na téma epilepsie. Z realizačních týmů sociálních firem v Plzni se jí zúčastnilo celkem 10 zástupců, kteří na samém počátku prezentace obdrželi k vyplnění krátký (sedm otázek obsahující) dotazník.

. Prokázala se jednak jejich dobrá znalost onemocnění (100% úspěšnost v zařazení onemocnění mezi neurologické choroby), ale i vstřícnost vůči zaměstnávání osob s touto diagnózou (10 kladných odpovědí na dotaz „Zaměstnal byste jedince s epilepsií?“).  Cílený dotaz na pracovní omezení spjatá s onemocněním („Má člověk s epilepsií nějaká omezení ohledně zaměstnání? - pokud ano, uveďte jaká“) zodpovědělo celkem 9 zúčastněných (výčet jednotlivých odpovědí je uveden níže),  1 zaměstnavatel odpověděl, že neví. Přednáška poskytla dostatečný prostor pro ucelený pohled na onemocnění (historie, epidemiologie, etiologie, klasifikace záchvatů, diagnostika, terapie, pracovní omezení, zásady první pomoci aj.) i zodpovězení četných dotazů všech přítomných. Současně s tím byla další příležitostí pro distribuci dopisu určeného zaměstnavatelům.

 

 

Mgr. Lucie Valouchová, MUDr. Gisela Rytířová

 

 

 

Setkal/a jste se ve svém životě s jedincem, u kterého probíhal epileptický záchvat?

Má člověk s epilepsií nějaká omezení týkající se zaměstnání?

Pohlaví respondenta

ano

ne

ano

ne

nevím

žena

7

4

3

6

0

1

muž

3

3

0

3

0

0

 

 

Co se Vám vybaví, když se řekne epilepsie? Napište vše, co Vás napadne:

 

 • nemoc, při které pacienti mají záchvaty, strnulost, třes, dušení
 • nemoc záchvatového onemocnění
 • záchvaty, stav mimo vědomí, neurologická porucha mozku
 • záchvatové onemocnění, které má různou intenzitu, přichází různě, každý má jiný průběh
 • neurologické onemocnění, epileptický záchvat
 • záchvaty, omezení v životě - pracovní, osobní, snížení pracovního výkonu
 • záchvaty, nemocný člověk, nervově labilní
 • pěna u úst, třes těla
 • záchvaty epilepsie
 • epilepsie

 

 

Má člověk s epilepsií nějaká omezení týkající se zaměstnání - uveďte jaká:

 

 • řízení MV, pilotování letadla
 • řízení MV, stravování, požívání léků
 • řízen MV, zaměstnání náročné na stresy, zaměstnání, kde je jedinec sám
 • zákaz práce ve výškách, řízení MV, nevhodné prostředí s blikajícím monitorem
 • výškové práce
 • řízení MV, málo stresové prostředí
 • zákaz práce ve výškách, s otevřenými stroji, ohněm
 • zákaz práce v rizikovém prostředí - blikající světlo, stroje
 • prostředí, které nespouští záchvaty (blikání, rotace), "bezpečné pády"