Projekt sociálního poradenství

POPIS PROJEKTU A JEHO HISTORIE

V roce 1995 přijel prof. Komárek z Velké Británie s tím, že v této zemi existuje „nátlaková“ skupina, kterou tvoří pacienti, lékaři, novináři, právníci, sociální pracovníci a další, s cílem zlepšit život lidí s epilepsií. Prof. Komárek, spolu s Dr. Dolanským, doc. Příborským a Dr. Asarlidu, pak stál u zrodu pracovní skupiny EpiStop, která si vytyčila stejný cíl, tedy zlepšit život lidí s epilepsií v České republice.

Více ve článku.

Činnost této pracovní skupiny byla finančně podporována společností GlaxoSmithKline.

V roce 2002 inicioval Dr. Dolanský vznik prvního sociálního poradce pro lidi s epilepsií v Centru pro epileptologii a epileptochirurgii ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Na základě konkurzu byla na tuto pozici přijata paní Mgr. Eva Teysslerová, jejíž plat byl zajištěn díky společnosti sanofi-aventis. Mgr. Teysslerová byla průkopnicí sociálních poradců v ČR. Absolvovala stáž v epileptologickém centru v Bethelu, v německém Bielefeldu. Přeložila řadu materiálů z němčiny, včetně edukačního programu MOSES. Zahájila JOB kluby. Přednášela a spolupracovala při boji EpiStop za legislativní změny při posuzování lidí s epilepsií z hlediska jejich schopnosti výdělečné činnosti.

Pozitivní role sociálního poradce v týmu lidí poskytujících péči pacientům s epilepsií vedla k myšlence rozšířit sociální poradce takto specializované i do dalších center a nemocnic v ČR. V roce 2006 odborná lékařská společnost, Česká liga proti epilepsii, požádala společnost sanofi-aventis o finanční podporu dalších čtyř sociálních poradců, a to pro pracoviště FN Motol a nemocnice Na Homolce, pracoviště FN Plzeň, Ostrava a U sv. Anny, Brno.

V prosinci 2007 pracovní skupina EpiStop založila občanské sdružení se stejným názvem, aby se stala právním subjektem s větší samostantností, nezávislostí a možností ovlivňovat změny ve prospěch lidí s epilepsií.

V roce 2010 oznámila společnost sanofi-aventis, že není v jejích možnostech dále finančně podporovat činnost sociálních poradců a po vzájemné domluvě tato podpora skončila k 30. 6. 2011.

Občanské sdružení EpiStop zajistilo finanční prostředky pro pokračování jejich činnosti do 31. 12. 2011 a poskytuje sociálním poradcům oporu právního subjektu k hledání dalších možností, jak jejich prospěšnou činnost udržet i nadále.

Sociální poradci zajišťují komplexní psychosociální poradenství i přímou podporu v návaznosti na lékařskou péči. Klienti se na ně mohou obracet a využívat jejich služby nejen co se týče dotazů spjatých s daným onemocněním, ale i stran orientace v systému sociálních dávek, řešení pracovní problematiky a hledání zaměstnání, psychické podpory a doprovázení v náročných situacích, jednání s úřady, zprostředkování kontaktu na potřebné sociální služby i pomoci při celkové sociální integraci do společnosti.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

- komplexní psychosociální poradenství pacientům s epilepsií a jejich rodinám

- individuální konzultace s klienty ambulantními i hospitalizovanými

- emailové a osobní poradenství poskytované ostatním osobám s epilepsií

- dlouhodobá psychická podpora, doprovázení, motivace

- základní (sociálně-právní) poradenství ve věci jednotlivých dávek a příspěvků

- vyhledání a zprostředkování kontaktu na relevantní sociální subjekty

- odborné poradenství (zprostředkování základních informací o onemocnění, edukace)

- nabídka volnočasových a integračních aktivit

- pracovně-právní poradenství

- poradenství k profesní orientaci a volbě povolání (vhodné studijní obory)

- pomoc a podpora v otázce pracovního uplatnění, orientace na trhu práce

- mapování kvality života pacientů indikovaných k epileptochirurgickým výkonům (Brno)

- mapování kvality života pacientů v rámci psychologického vyšetření (Plzeň)

- přednášková/publikační/edukační činnost

KONTAKTY, PŘEDSTAVENÍ KONTAKTNÍCH OSOB

Mgr. Lucie Valouchová

Neurologická klinika FN Plzeň

Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín

tel.: 377 103 238

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pracovní doba: 7,30-16 hodin

 • činnost v rámci Neurologické kliniky včetně oddělení dětské neurologie FN Plzeň
 • přítomnost v dospělých neurologických ambulancích 3x týdně
 • docházení na neurologické lůžkové oddělení (dospělí i děti)

 

Marta Michnová

Edukační centrum pro epilepsie, Neurologická klinika FN u Sv. Anny Brno

Pekařská 53, 656 91 Brno

tel.: 543 182 650

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pracovní doba: 7:30-16:00 hod

 • činnost v rámci Neurologické kliniky FN u Sv. Anny Brno
 • klienti ambulantní i hospitalizovaní na epileptologickém oddělení
 • účast na velkých vizitách 1x až 2x týdně
 • účast na každotýdenních epileptochirurgických indikačních schůzkách
 • internetové poradenství v rámci webových stránek www.epilepsiebrno.cz

 

Mgr. Antonín Liška

Klinika dětské neurologie FNO

Tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

tel.: 597 373 518

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pracovní doba: 7-15,30 hodin

 • činnost v rámci Kliniky dětské neurologie a Neurologické kliniky FNO
 • účast na velkých vizitách 2x týdně, na indikačních seminářích 2x měsíčně
 • depistáž pacientů ve FNO i externích klientů

 

Daniela Kulhanová

působnost na : Neurologické klinice Nemocnice na Homolce

pracovní doba:

Pondělí 08:00-16:00

Úterý 08:00-12:00,

tel: 257 273 151, 776 247 135 (pouze pro příchozí hovory)

Neurologické klinice 2LF UK Nemocnice v Motole

Čtvrtek a pátek - 08:00-16:00

tel: 224 436 811, 776 247 135 ( pouze pro příchozí hovory)

Klinice dětské neurologie tamtéž

Úterý 12:00 -16:00

Středa 08:00 - 16:00

tel.: 776 247 135 ( příchozí hovory)

Denně lze využít též možnosti mailových konzultací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., osobně dle dohody.

 • k dispozici ambulantním i hospitalizovaným pacientům
 • účast na velké vizitě 1x týdně na kl. Dětské neurologie
 • pracovně právní poradenství + aktivní pomoc při vyhledávání zaměstnání, oslovování zaměstnavatelů
 • sociální šetření
 • mapování kvality života pacientů indikovaných k epileptochirurgickým výkonům
 • poradenství ve věci dávek a příspěvků
 • psychosociální podpora nemocného i rodinných příslušníků, práce s rodinou
 • konzultace ve věci školských i mimoškolských zařízení + další možné péče k dispozici i „ mimonemocničním“ pacientům-
 • využíván kontakt v časopise AURA ( vydáván spol. E)

 

PORADNA PRO VAŠE DOTAZY

V rámci diskuzního fóra na webu EpiStop, vznikla nově také sekce pro projekt sociálního poradenství, kde je možné položit odborníkům, kontaktním osobám otázky kolem konzultace jednotlivých dávek, příspěvků, sociální pomoc a poradenství klientům s epilepsií a jejich rodinám.

 

ČLÁNKY, AKTIVITY KONTAKTNÍCH OSOB

Na tomto odkazu máte možnost se přímo dostat do kategorie článků, které monitorují, informují o aktivitách a činnostech sociálních pracovníků, kontaktních osob pro tento projekt.