Chci pracovat

Momentálně pro Vás připravujeme webové stránky, kde budete mít možnost sdílet své osobní zkušenosti s nemocí s ostatními lidmi a také zde najdete volná místa na pracovním trhu, která by Vás mohla oslovit. Projekt „Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce, je realizován občanským sdružením EpiStop, a je financován z evropského fondu v programu OPPA. Cílem projektu je zlepšit postavení osob s epilepsií na trhu práce a poskytnout jim pomoc související se získáním a(nebo) udržením zaměstnání.

.

Konkrétní pomoc bude spočívat v individuálním poradenství, kde bude brán v potaz zdravotní stav, schopnosti, motivace a budou jim poskytnuty rady, jak dále postupovat při hledání práce a připravit se na pohovor.

Součástí projektu je také práce se zaměstnavateli, které budeme kontaktovat a seznamovat je s problematikou a možnostmi zaměstnávání osob s epilepsií. K dispozici budou i tréninková pracovní místa, zvláště pro dlouhodobě nezaměstnané lidi k znovuzískání pracovních návyků a praxe.

Zvláštní pozornost chceme také věnovat osobám z cílové skupiny, které mohou být ohroženy na trhu práce z důvodu věku (pod 25 či nad 50 let).

V České republice dosud nebyl zaveden způsob systematické sociální práce s osobami s epilepsií, která může přispět ke zlepšení kvality jejich života a tím mít vliv i na průběh nemoci.

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

oppa