EpiStop a týden Mozku v ČR

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách. Je součástí Brain Awareness Week (BAW) - celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Týden mozku se koná pravidelně od roku 1998 díky iniciaci českého neurovědce profesora Josefa Syky. Epilepsie je jedna z nemocí, o které byla na týdnu mozku zmínka.

Epilepsii představil v přednášce „Epilepsie a věštění z křišťálové koule“ Doc. MUDr. Přemysl Jiruška, PhD, vědecký pracovník ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR, který se zaměřuje na výzkum mechanizmů, které jsou odpovědné za vznik epileptických záchvatů. V přednášce posluchače seznámil s ději odehrávající se v mozku člověka s epilepsií, zda lze předvídat, kdy záchvat přijde a využití moderních technologií k předpovědi příchodu záchvatů. Předpověď záchvatů by výrazně ovlivnila kvalitu života lidí s epilepsií. Článek týkající se přednášky naleznete v časopisu Vesmír. Doplnění k tématu epilepsie následoval film Společnosti „E“: Upadni a choď – časosběrný dokument o životě lidí s epilepsií. Ke zhlédnutí na stránkách České televize http://www.ceskatelevize.cz/porady/11116661091-upadni-a-chod/. Posluchači se mohli ptát na problematiku epilepsie zástupců Společnosti „E“, Mgr. Petry Stehlíkové, DiS., která pracuje jako sociální pracovnice a koordinátorka projektů ve Společnosti „E“ a EpiStopu z.s., Bc. Michaely Stoupové, pracující v EpiStopu na pozici ergoterapeutky pro lidi