Prezentace EpiStopu květen 2016

EpiStop byl prezentován na XIII. ročníku Sympozia praktické neurologie,  2.–3. června 2016, v Brně (http://www.solen.cz/artkey/act-000236-0000.php) a na Dnech dětské neurologie, v Ostravě ve dnech 12. a 13. května 2016.

XIII. ročník Sympozia praktické neurologie se uskutečnil ve dnech 2.–3. 6. 2016 v brněnském hotelu International. Akci stejně jako v přešlých letech pořádala společnost SOLEN, s.r.o., a časopis Neurologie pro praxi. Záštitu nad touto akcí převzala I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno. Sympozium má v kalendáři akcí pro praktické neurology již své tradiční místo a o jeho skvělé úrovni svědčí i počet účastníků, kterých se každoročně na akci sjede kolem 400. Program akce kopíruje hlavní témata časopisu Neurologie pro praxi z předešlého roku, takže se účastníci již třináctého ročníku mohou těšit na přednášky na téma terapie epilepsie, spasticity, krizových neurologických stavů z etického hlediska, sportovní neurologie, vertebrogenní problematiky a autoimunitního onemocnění CNS . Nedílnou součástí čtvrtečního odpoledního programu byl stejně jako v letech minulých soutěžní blok kazuistik , jehož vítěz získá od společnosti SOLEN finanční hotovost.

IMG 2842

IMG 3098