O EpiStopu

Změna sídla spolku EpiStop

Výsledky hlasování per rollam ohledně změny sídla spolku EpiStop
 
Členové hlasováním per rollam odsouhlasili, aby nové sídlo spolku EpiStop bylo na adrese Plzeňská 130/221 Praha 5.
Pro bylo 51 hlasujících, proti nebyl žádný hlasující a 18 členů se  hlasování zdrželo. 
 
V následujících dnech podnikneme kroky vedoucí k oficiální změně sídla našeho spolku. 
 
Všem hlasujícím děkujeme.
 
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
předseda 
 
MUDr. Jana Zárubová
místopředsedkyně

Epidemiologická opatření

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se procházky EpicWalking až do odvolání ruší. Jakmile to situace umožní, procházky obnovíme.

Vy rozhodujete, my pomáháme - Epi(c)Walking

banner TESCO 2

Pomozte nám získat grant pro projekt Epi(c)Walking.

V rámci nadačního fondu "Vy rozhodujete, my pomáháme" rozděluje společnost TESCO 5 040 000 korun 270 organizacím po celém Česku, aby podpořilo projekty, které pomáhají místním komunitám.

Epistop z.s. žádá o podporu projektu Epi(c)Walking, který se osvědčil již na podzim 2019. Chceme podpořit lidi s epilepsií, aby se nebáli a pravidelně sportovali.

Epi(c)Walking jsou skupinové procházky s Nordickými holemi pod vedením profesionální instruktorky. Při sportovní aktivitě je přítomen lékař nebo medik, který je schopen poskytnout první pomoc při případném epileptickém záchvatu a konzultovat zdravotní potíže. Vycházky budou probíhat 1x týdně v různých pražských lokalitách s vhodným terénem pro chůzi s Nordickými holemi(Vyšehrad, Kunratický park, Riegrovy sady, Stromovka atd.).

Pro náš projekt můžete hlasovat na následujících prodejnách TESCO od 20. ledna do 16. února.

  • Středočeský kraj - Černošice Táborská 2024
  • Praha Novodvorská 994
  • Praha Kunratice Velenická 72/2

Děkujeme za podporu!

SAM 0548 small

 

Naše činnost

Pomáháme lidem s epilepsií žít plnohodnotný život

Zapsaný spolek EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.

Naše aktivity:

1. Oblast sociálně-právní

a. problematika zaměstnání a sociální u lidí s epilepsií.

b. připomínky a návrhy právních předpisů, jež se dotýkají osob s epilepsií

2. Oblast zdravotní

a. zvýšení standardu péče o pacienty s epilepsií na všech stupních

b. vzdělávání pacientů, pečujících osob a laické veřejnosti

Současná mise a vize: Být aktivní součástí sítě, která vytváří podporu a pomoc lidem s epilepsií v ČR. Identifikovat problémy, které současný systém neřeší nebo neřeší optimálně. Vzdělávat – odstraňovat strach, ignoranci a nahradit je porozuměním a péčí. Spolupodílet se na zlepšení sociálních podmínek a kvality života lidí s epilepsií a těch, kteří o lidi s epilepsií pečují. Podporovat lidi s epilepsií a pečovatele k aktivnímu přístupu.

Podrobnější informace o našich aktivitách v roce 2019 najdete ve výroční zprávě zde.

Naše stanovy ke stažení zde.