Epilepsie? Epilepsie! - promítání filmu, diskuze, hrané scénky

 

web topbanner

Jménem doc. Jirušky bychom Vás rádi pozvali na společnou akci konanou k příležitosti Týdne mozku

http://www.tydenmozku.cz/

Epilepsie? Epilepsie!
(promítání filmu, diskuze, hrané scénky)

Termín: 16. 3. 2017 18:00–20:00
Místo: Komorní kino Evald, Národní 28, Praha 1

Vše co jste chtěli vědět o epilepsii, ale báli jste se zeptat! Během podvečerního bloku zaměřeného na epilepsii se můžete těšit na dokumentární film „Upadni a choď“ (30 min), informace o „ božské nemoci“ a debatu s lékaři, během které se mimo jiné dozvíte, jak poskytnout první pomoc člověku postiženému epileptickým záchvatem.


Během panelu vystoupí vědci z Fyziologického ústavu AV ČR, přední čeští epileptologové a pacienti, dozvíte se tedy o různých aspektech epilepsie.

18:00     Úvod, přivítání
18:10     Promítání filmu „Upadni a choď“
18:45     Zeptejte se, co vás o epilepsii zajímá, a my vám na vše odpovíme - Debata s odborníky
19:30     První pomoc při epileptickém záchvatu (hrané vystoupení) - Viděli jste člověk s epileptickým záchvatem a nevěděli, jak mu máte pomoci? To je třeba změnit!
19:45     Jak se žije s epilepsií? - Diskuze se zástupci pacientských organizací Společnost „E“ a EPISTOP

Před začátkem akce budou návštěvníkům rozdány kartičky, na které mohou napsat své dotazy, aby byla zaručena anonymita.