Mezinárodní den epilepsie - video soutěž

video soutez

V rámci oslav Mezinárodního dne epilepsie 2019 bychom Vás rádi vyzvali k účasti v naší video soutěži, kde výhru tvoří i peněžní odměna.

Vítězná videa budou vybrána dle toho, jak budou inspirovat, vyprávět osobní příběh nebo podle toho, jak přispějí k zvýšení povědomí o epilepsii. V každé kategorii na Vás čeká první místo s odměnou 500 $ a pět dalších s odměnou 100 $.

Kompletní pravidla najdete v následujícím textu, ke stažení je také překlad oficiálního plakátu a pravidla v textovém formátu.

KATEGORIE 1: Můj osobní příběh

Pacienti s epilepsií, jejich rodiny, přátelé a ošetřovatelé – všichni mohou vytvořit krátká videa pomocí chytrého telefonu či kamery. Mohou tím nejen poukázat na problémy, se kterými se potýkají pravidelně, ale i inspirovat ostatní.

Účastníci dodají video natočené na mobilní telefon či jiné zařízení. (Zdůrazňujeme, že video nesmí být delší než dvě minuty, včetně názvu a titulků.)

KATEGORIE 2: Vzdělávací video

Pro organizace a podpůrné skupiny – pro ty, které v posledních třech letech vytvořily profesionální videa jak za účelem vzdělávání veřejnosti, tak i pacientů samotných.

Video nesmí být delší než dvě minuty, včetně názvu a titulků

PODMÍNKY ÚČASTI:

V OBOU KATEGORIÍCH NESMÍ DÉLKA VIDEA PŘESÁHNOUT DVĚ MINUTY A VIDEO MUSÍ BÝT NAHRÁNO NA YOUTUBE. K SOUTĚŽNÍM PŘÍSPĚVKŮM MUSÍ BÝT PIŘPOJEN KRÁTKÝ POPISNÝ TEXT, MAXIMÁLNĚ STO SLOV.

 1. Každý účastník může přihlásit maximálně tři videa. Pro každý soutěžní příspěvek musí být

zvlášť vyplněný přihlašovací formulář.

 1. V případě přihlášení více než tří videí jedním účastníkem budou do soutěže přijata jen první

tři videa, která splňují pravidla, na ostatní nebude brán zřetel.

 1. Videa mohou použít jak animaci, tak skutečné herce a mohou být se zvukem i bez.
 2. Videa mohou být v jakémkoliv jazyce, ale v případě, že nebudou v angličtině, tak musí obsahovat titulky.
 3. Videa nesmí obsahovat urážlivý nebo nevhodný obsah, nesmí porušovat vlastnická práva cizích osob a nesmí porušovat žádný zákon nebo obsahovat nelegální činnost.
 4. Videa nesmí obsahovat žádný obsah chráněný autorským právem, pokud k tomu nebude svoleno, nebo pokud se nejedná o obsah s obecně přijatými podmínkami dovoleného užití.
 5. Videa nesmí propagovat žádný komerční výrobek nebo lék na epilepsii.
 6. Účastník musí mít souhlas k použití od každé osoby, jejíž tvář je ve videu rozpoznatelná.
 7. Autorská práva k přihlášeným videím zůstávají tvůrcům, ale přihlášením do soutěže dáváte automaticky svolení pro IBE a ILAE ke sdílení videí na stránkách Mezinárodního dne epilepsie
 8. Přihlášení příspěvku do soutěže bude považováno jako vyjádření souhlasu s pravidly Pro každého pacienta s epilepsií je zásadní zvyšování povědomí o epilepsii a problematice okolo ní, protože tím se snižuje sociální stigma i diskriminace a zvyšuje úroveň svého života. V dnešní době, kdy jsou sociální sítě významným

zdrojem informací, se ukazuje, že krátká videa jsou vysoce účinná v šíření a vyprávění příběhů, a to i když jsou pořízena jen obyčejným telefonem.

Přihlášení:

 1. Uzávěrka soutěže je v pátek 14. prosince. Po tomto datu nebudou přijaty žádné příspěvky.
 2. Příspěvky přihlásíte vyplněním internetového formuláře.

3. Nekompletní příspěvky nebudou přijaty.