Mezinárodní projekty a organizace

Rezoluce Epilepsy

V tomto článku naleznete výslednou rezoluci k epilepsii, která byla schválena na 136. zasedání EB (Výkonného výboru) WHO. Dále stanovisko ČR k tématu epilepsie, které přednesl na 136. EB dne 2. února 2015 pan Daniel Míč, zástupce vedoucí stálé mise a vedoucí politického úseku v Ženevě.
Rezoluce bude předložena ke schválení také na 68. zasedání Světového zdravotnického shromáždění (WHA), které se bude konat v květnu 2015 v Ženevě.

.

Pokračovat ve čtení