Epilepsie a společnost

Ve dnech 28. - 30.8.2013 jsme se spolu s kolegyní Michaelou Stoupovou zúčastnily workshopu Advokáti za epilepsii a mezinárodní konference na téma Epilepsie a společnost ve slovinské Lublani. Formou posteru jsme zde prezentovaly projekt EpiStopu "Komplexní pomoc lidem s epilepsiípři vstupu na trh práce." Součástí konference byla i setkání zástupců členských a přidružených organizací International Bureau for Epilepsy.

.

 

Stručný zápis z těchto setkání najdete v zde. (odkaz na přílohu) Více o konferenci najdete na http://www.epijob.cz/13-homepage/14-13-mezinarodni-konference-na-tema-epilepsie-a-spolecnost.html Lívie Mandáková

Materiál ke stažení

Materiál ke stažení 2