Neepileptické záchvaty

Vaše záchvaty se nazývají neepileptické. Svým charakterem připomínají epileptické záchvaty, nicméně epileptický původ nemají.

Epileptické záchvaty vznikají na podkladě abnormální mozkové aktivity, tedy abnormálních elektrických signálů v mozku, které po krátkou a přechodnou dobu brání normální mozkové činnosti. To, že jsou Vaše záchvaty neepileptické, znamená, že nejsou způsobeny abnormálními elektrickými signály v mozku nebo jiným poškozením mozku.

 Informační brožura ke stažení, s laskavým souhlasem MUDr. Petra Buška, Ph.D.