Přednáška o ketogenní dietě

Ráda bych Vás a dále, jak doufám, i Vaším prostřednictvím pak mnohé další informovala o jedinečné možnosti navštívit přednášku přední americké neuroložky paní Mc. Cervenka věnovanou léčbě farmakorezistentní epilepsie prostřednictvím ketogenní diety.

.

Přednáška pro veřejnost se uskuteční v rámci semináře věnovaného této problematice, který proběhne ve FN Motol a nad nímž převzali záštitu jak rektor Univerzity Karlovy Prof. Doc. MUDr. Tomáš Zíma, MBA, tak ředitel FN Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA i děkan II. lékařské fakulty UK Prof. Doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.. Přednášku určenou veřejnosti, která proběhne v Senátu Parlamentu ČR a na níž naleznete v příloze pozvánku, pak zaštítila místopředsedkyně Senátu ČR paní Mgr. Miluše Horská.