Novinky CEREBRUM

Souhrn aktivit, událostí a novinek předešlého a následujícího měsíce, které realizuje občanské sdružení CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin. U delších novinek nebo událostí najdete odkaz, který, když na něj dvakrát kliknete, Vám zobrazí podrobné informace o dané novince nebo události.

.

UDÁLOSTI/NOVINKY
 
1.      Dne 20.1.2010. od 14:00 hodin si Vás dovolujeme pozvat na Slavnostní otevření nových prostor spojeného s křtem vydaných publikací. Slavnostním zahájením nás provede místostarosta Prahy 8 Mgr. Vladimíra Ludková a zpěvačka Lenka Dusilová. Křtu vydaných publikací se ujme  doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF UK a  VFN a plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc, přednosta Neurochirurgické kliniky, UVN. Více se dozvíte na http://www.cerebrum2007.cz/novinky/28-novinky/211-slavnostnizahajeni
 
2.   Zveme rodinné příslušníky osob po poranění mozku a ostatní zájemce na ukázkovou hodinu Tréninku kognitivních funkcí, která se uskuteční 11.1. 2010 od 16:00 hodin v sídle sdružení - Křižíkova 56/75, Praha 8.  Více informací se dozvíte zde http://www.cerebrum2007.cz/novinky/28-novinky/231-ukazkovahodina
 
3. Od ledna 2010 pro Vás otevíráme další 3. měsíční Rekondičně rehabilitační program, který nabízí nové kurzy a aktivity. Více informací se dozvíte na http://www.cerebrum2007.cz/nase-sluzby/rekondini-program-nova?layout=default
 
4.      Nabízíme poslední 2 volná místa v kurzu "Základy počítačů", který se bude konat po dobu 3 měsíců vždy ve středu od 17:00 do 18:00. Zájemci o tento kurz prosím kontaktujte Terezu Žílovou na emailu:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. č. 773 540 589.
 
5.      Zveme Vás na přednášku „Terapie spasticity“ lektorovanou Mgr. Silvií Táborskou, která se uskuteční 18.1.2010 od 17:00 hodin v našich prostorách Křižíkova 56/75, Praha 8. Více o přednášce se dozvíte na
http://www.cerebrum2007.cz/nase-sluzby/prednasky/209-prednaskaterapiespasticity
           
6.      Od září poskytujeme bezplatné poradenství občanům po poranění mozku a jejich blízkým. Konzultace s psycholožkou probíhají každé úterý od 14:00 do 18:00 hodin. Na konzultaci se můžete objednat na tel. č. 773 540 589.  Více informací se dozvíte na http://www.cerebrum2007.cz/nase-sluzby/poradenstvi
 
7.   Zveme Vás na přednášku „Náhrada škody na zdraví po poranění mozku“ lektorovanou JUDr. Zuzanou Špitalskou , která se uskuteční 15.2.2010 od 17:00 hodin v našich prostorách Křižíkova 56/75, Praha 8.
 
8.      V rámci mezinárodního projektu „Přenos dobré praxe a zkušeností v sociálním začleňování osob po poranění mozku" podpořeného ESF jsme začali realizovat kvalitativní výzkum, který se věnuje problematice potřeb rodinných příslušníků osob po poranění mozku. Jedná se o kvalitativní výzkum, formou rozhovorů, který si klade za cíl zjistit, jaké změny se odehrávají v životě rodinných příslušníků osob po poranění mozku, na jaké problémy jednotliví členové rodiny narážejí a co by jim tyto situace usnadnilo.
 
9.      Od září jsme pro Vás spustili internetovou poradnu/fórum na našich www stránkách http://www.cerebrum2007.cz/forum, kde se můžete ptát na otázky, které Vás zajímají nebo poradit ostatním, kteří se například nacházejí v podobné situaci jako jste se nacházeli Vy. Na Vaše otázky Vám odpovídají odborníci z oblasti neuropsychologie, ergoterapie, fyzioterapie, neurologie, psychiatrie atd.
NOVINKY
1.      Nabízíme studentům bakalářských nebo magisterských oborů, kteří se zajímají o problematiku poranění mozku technickou podporu/zázemí při zpracování diplomových, respektive bakalářských prací na témata uvedená zde. http://www.cerebrum2007.cz/volna-pracovni-mista/studenti?layout=default
 
2.      Vydali jsme 2 brožury „Poruchy vědomí po poranění mozku: Jak můžete pomoci“ a „Poranění mozku: A co dál?“, které se zabývají následky poranění mozku a možnostmi rehabilitace. Brožury jsou zdarma, a můžete objednávat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po uhrazení poštovného a balného 60 Kč Vám jej zašleme na určenou adresu.
 
3.      I nadále můžete objednávat Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Život po poranění mozku“, která se uskutečnila v Parlamentu 12.3.2009.  Sborník můžete objednávat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. uhrazení poštovného a balného 100 Kč Vám jej zašleme na určenou adresu.
 
4.      Hledáme lékaře a odborníky, kteří se chtějí zapojit do následujících aktivit mezinárodního projektu:
1. Informační portál o poranění mozku - pomoc s přípravou odborných podkladů -  funkce mozku, procesy v mozku při jeho poranění, následky atd.
2. Analýza současné situace a možnosti řešení (analýza dostupnosti služeb, rehabilitace,
problémů  současného systému péče a na základě výměny zkušeností se zahraničními
partnery navrhnout doporučení pro Českou republiku)
 
5.      Hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomáhali s:
 
·  doprovody a osobní asistencí klientům a členům sdružení, kteří mají těžší postižení
·  s organizováním volnočasových a jiných aktivit sdružení
·  poradenstvím (v oblasti zdravotnictví, rehabilitace, sociální, právní)
·  fundraisingem - získáváním financí pro projekty sdružení
· šířením informací o poranění mozku a činnosti sdružení (např. formou uveřejnění článku)
OSTATNÍ
 
1.      Projekt - integrovaná domácí péče
V dubnu roku 2009 byl zahájen v rámci projektu FP7 výzkum, který si klade za cíl zajistit nejlepší způsob navazující péče pro pacienty po mrtvici, COPD a pacienty s onemocněním srdce. Tyto zdravotní příhody znamenají ročně v Evropě 1 milion pacientů, kteří potřebují následnou rehabilitaci. Posláním projektu je zdokumentovat výhody domácí péče snoubící se s finanční úsporou pro společnost.
Více se dozvíte na: http://www.cerebrum2007.cz/novinky/28-novinky/170-projekt-integrovana-domaci-pee
Pokud si nepřejete, aby Vám tento informační dopis byl zasílán, prosíme odepište na e-mailovou adresu, ze které jste dopis obdrželi „neposílat“.


Za tým Cerebra
Tereza Žílová