EpiStop a záchranáři

Dne 13. ledna proběhla v Územním středisku záchranné služby Středočeského kraje v Kladně série odborných přednášek pro lékaře záchranné služby. Na téma diagnostiky a léčby epilepsie a status epilepticus u dětí i dospělých přednesli své přednášky také Doc. MUDr. Petr Marusič z Neurologické kliniky UK 2.LF a FN Motol, Prim.MUDr. Miroslav Kalina z Neurologie FN Homolka a Prof. MUDr. Vladimír Komárek CSc. a MUDr. Martin Kudr z Kliniky Dětské neurologie UK 2.LF a FN Motol.

. Lékaři záchranných služeb se z různými druhy záchvatů (ať už epileptických či neepileptických) setkávají při svých výjezdech velmi často, proto pro ně bylo toto téma nadmíru zajímavé. To se ukázalo i v následné diskuzi, kde se probíraly zejména praktické aspekty diagnostiky a léčby epileptických stavů při výjezdech záchranářů. Vzhledem k přiznivému ohlasu středočeských záchranařů k cyklu přednášek na toto téma budou v případě zájmu přednášky prokračovat i v jiných krajích.