WalkAide pro Richarda

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli Richardovi na nové kompenzačně rehabilitační pomůcky
 
Díky tomu, že se Vás rozhodlo přispět opravdu mnoho si Richard mohl pořídit nejen pomůcku WalkAide, která mu značně usnadní chůzi,  ale zbývající část finančního příspěvku mohl použít i na uhrazení kompenzačně rehabilitační pomůcky OmniHi5, která zlepšuje funkci a rozsah pohybu horní končetiny a umožňuje tak provádět aktivní motorický trénink.
 OmniHi5 Richard foto

Foto Richard pedn WalkAide1

Blíže o sbírce zde.