Umělecké vlny - Mezinárodní den epilepsie 2017

International Epilepsy Day 2017 Art

Kreslíte či malujete? Ať tradičními metodami či na počítači?

Socháříte, tvoříte keramiku nebo vytváříte multimediální umělecká díla?

Tvoříte videa nebo dokonce skládáte hudbu?

K příležitosti Mezinárodního dne epilepsie, který se koná 17. února 2017 vypisuje IBE (International Bureau for Epilepsy) uměleckou soutěž pro všechny věkové kategorie. Podrobná pravidla následují:

Téma soutěže: Put Epilepsy in the Picture - Udělejme si obrázek o epilepsii

K oslavě Mezinárodního dne epilepsie 2017 si Vám dovolujeme oznámit, že IBE (International Bureau for Epilepsy) vyhlašuje uměleckou soutěž pro všechny věkové kategorie. Téma soutěže je "Udělejme si obrázek o epilepsii", v originále "Putting Epilepsy in the Picture"

V soutěží budou dvě kategorie, do 12 let a nad 12 let. Všechny soutěžní příspěvky budou umístěny v galerii na webové stránce Mezinárodního dne epilepsie na epilepsy.org

Ceny

Mezi výherce bude rozděleno 2 000 dolarů:

Účastníci do 12 let : 1. cena 500 dolarů , dvě další místa 250 dolarů každý

Účastníci nad 12 let: 1. cena 500 dolarů, dvě další místa 250 dolarů každý

Příspěvky do soutěže mohou být následujícího formátu:

  • Malba nebo kresba
  • Fotomontáž
  • Multimediální dílo
  • Keramika
  • Socha
  • Vyšívání
  • Video 
  • Hudba

U účastníků nad 12 musí umělecké dílo nějakým způsobem odrážet téma soutěže. V přihlášce musí být vysvětleno, jakým způsobem.

Účastníci v kategorii do 12 let musí mít 11 let nebo méně k 31. prosinci 2016. Doklad o datu narození musí být k dispocizi na vyžádání.

Účastníci v kategorii do 12 let musí mít souhlas rodičů před vstupem do soutěže.

Příspěvky jsou omezeny na 3 různá díla od každého účastníka.

Neposílejte originální díly ale skeny, fotografie nebo videa. Zasílané soubory nesmí být větší než 5 MB nebo musí být rozděleny do více mailů.

Kvalita skenů a fotografií je na zodpovědnosti účastníka, který je zasílá.

Účastníci musí vyplnit přihlášku. Mladším účastníkům mohou přihlášku vyplnit rodiče nebo poručníci.

Každé dílo musí být vytvořeno přímo účastníkem, který jej zasílá, musí mít titulek v angličtině a u účastníků nad 12 let musí vysvětlovat, jak dílo odráží téma soutěže.

Díla zaslaná do soutěže nesmí být dříve veřejně vystavená nebo již oceněná v soutěži pořádané IBE

Zasláním díla do soutěže účastník souhlasí s bezplatným publikováním na webu IBE nebo jiném médiu IBE nebo jako součást výstavy v Evropském parlamentu v době Mezinárodního dne epilepsie.

Vítěze a další výherce vybere nezávislá porota.

Výherci budou vyhlášeni v polovině ledna.

Výherci budou po vyhlášení výsledků požádáni o zaslání originálů jejich děl. Poštovné jim bude uhrazeno.

International Epilepsy Day 2017 Logo