Pro lékaře

Třetí díl článku Pacient s epilepsií u praktického lékaře

Třetí díl článku pro praktické lékaře, který napsaly Jana Zárubová a Jana Kluhová, vyšel v únorovém čísle časopise Practicus pod názvem Nežádoucí účinky a interakce protizáchvatové medikace (ASM). Článek má za cíl přiblížit nejčastější a závažné nežádoucí účinky a interakce často používané protizáchvatové medikace

Přečíst si ho můžete zde.

O prvním dílu si můžete přečíst zde EpiStop navázal spolupráci s praktickými lékaři.

Druhý díl článku Pacient s epilepsií u praktického lékaře

Druhý díl článku pro praktické lékaře, který napsaly Jana Zárubová a Jana Amlerová, vyšel v únorovém čísle časopise Practicus pod názvem Pacient s epilepsií u praktického lékaře. Článek popisuje organizaci péče o pacienty s epilepsií v Česku, definici farmakorezistentní epilepsie, tzv. rescue medikaci a další možnosti léčby.

Přečíst si ho můžete zde.

O prvním dílu si můžete přečíst zde EpiStop navázal spolupráci s praktickými lékaři.

EpiStop navázal spolupráci s praktickými lékaři

Místopředsedkyně spolku EpiStop, z.s., MUDr. Jana Zárubová, připravila pro odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP několikadílnou sérii o epilepsii v ordinaci praktického lékaře.

První článek, který byl publikován v zářiovém čísle měsíčníku Practicus, se věnuje mj. úskalím při diagnostice epileptických záchvatů a jejich odlišení od záchvatů jiného původu, někdy imitujících toto onemocnění. Vyzdvihuje význam důkladné anamnézy. Zabývá se akutními symptomatickými epileptickými záchvaty a neopomíjí ani problematiku epileptických záchvatů u alkoholiků.

Článek, který si můžete přečíst zde, je prvním počinem v sérii přehledných pojednání, které představí aktuální znalosti i klinické zkušenosti u dospělých pacientů s epilepsií. Cílem je dopomoci praktikům v lepší orientaci, co by měli se specialisty konzultovat, o co žádat a jak nejlépe s neurology komunikovat.