Účast EpiStopu na JobDays 8.-10.4.2009

Největší mezinárodní veletrh pracovních příležitostí v ČR - JobDays 2009 - se stal ideální příležitostí k zmapování postoje zaměstnavatelů k problematice zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Účast o.s. EpiStop byla zajištěna prostřednictvím EURES poradců Úřadu práce v Příbrami a Praze, kteří týmu sociálních pracovníků v rámci svého stánku poskytli prostor pro distribuci dopisu určeného zaměstnavatelům. . Přínosnějším prostředkem se však stalo přímé oslovení zaměstnavatelů, z něhož např. vyplynulo, že: v personálních agenturách a inzercích stále nejsou speciálně vyčleňovány sekce pro osoby se zdravotním postižením (OZP), naopak některé organizace se na tuto skupinu přímo specializují (viz uplatnění sluchově postižených na pozici pokladních střediska zpracování hotovosti u poskytovatelů bezpečnostních služeb, sociální program energetické společnosti). Čtyři oslovení zaměstnavatelé měli osobní zkušenost s uplatněním člověka s epilepsií. Pozitivním se ukázalo, že další dva vystavující nevnímali epilepsii jako zdravotní handicap, zaměstnance s tímto onemocněním tedy vyčleňovali z kategorie OZP. Přestože v dnešní době není epilepsie již tolik tabuizovaným tématem (někteří zmiňovali i osobní zkušenost s někým z rodiny), obavy mezi zaměstnavateli navzdory osvětě neustále přetrvávají, o čemž nás přesvědčil nejeden dotázaný. Vystavující však byli ve všech případech ochotni předat dopis kompetentním osobám - vedení organizace, personalistům. Účast přispěla k navázání spolupráce nejen se zaměstnavateli, ale zároveň s Úřadem práce hl.m. Prahy, pobočkou Praha 3, skrze jehož oddělení trhu práce bude zajištěna další distribuce dopisů. {xtypo_rounded2}Za tým sociálních pracovníků pro pacienty s epilepsií Mgr. Lucie Valouchová, Marta Michnová, Mgr. Antonín Liška{/xtypo_rounded2}
{morfeo 1}