EpiStop články

IBE: Promising Strategies

IBE vybralo v rámci výzvy "Promising Strategies" projekt EpiStop "Quality of life in children with epilepsy".IBE vybralo v rámci výzvy "Promising Strategies" projekt EpiStop "Quality of life in children with epilepsy" a podpoří ho částkou 4160 USD. Zodpověným členem EpiStop za tento projekt je Mgr. Dana Brabcová. Projekt má za cíl validizovat dotazník Kvality života dětí s epilepsií v ČR, prezentovat dětem i jiné 2 dotazníky a na základě získaných dat vytvořit a publikovat informační leták, brožuru pro rodiče dětí, učitele.

.

Pokračovat ve čtení

CEREBRUM informace

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin podporuje občany po poranění mozku a jejich rodiny skrze rehabilitačně rekondiční programy a pobyty, poradenství, a další činnosti přispívající ke zlepšení péče v České republice.

.

Pokračovat ve čtení

People with epilepsy missing out on treatment

GENEVA – Up to 75% of people with epilepsy may be missing out on treatment, according to research published this month in the international public health journal, the Bulletin of the World Health Organization.
Around 50 million people worldwide have epilepsy, a potentially serious neurological disorder which causes recurrent seizures that are sometimes accompanied by loss of consciousness. The study found a huge difference in the care of epilepsy patients between high- and low-income countries and between urban and rural settings.

.

Pokračovat ve čtení