EpiStop články

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., rok 2004

Prof. MUDr. Vladimír KomárekNázev EpiStop lze vyložit jako snahu zastavit šíření epileptické aktivity v mozku i šíření nesmyslů o epilepsii v odborných i laických kruzích. Může znamenat i zastavení a společné zamyšlení lidí, kteří „žijí svůj život s epilepsií“ a mohou to být dle Jirky Dolanského nejen pacienti či jejich rodina a přátelé, ale i ti, kdo se epilepsií z nejrůznějších příčin zabývají.

.

Pokračovat ve čtení

Zápis z valné hromady Občanského sdružení EpiStop 13.5.2009

Setkání KarolinumSetkání a valná hromada EpiStopu se konaly 13.5.2009 v nádherném prostředí Karolína.  Přivítali jsme řadu vážených hostů, nových i stávajících členů EpiStop. Jako hosté přišli na setkání: Ing. Zdeněk Bruna, Mgr. Káňa, Mgr. Šárka Káňová, PharmDr. Dagmar Křivohlávková, Doc. MUDr. Hana Kubová, DrSC, Ing. Tomáš Neužil, Ph.D., Petra Stehlíková, Daniel Žáček Dis., Anna Pokorná Dis.

Účast EpiStopu na JobDays 8.-10.4.2009

Největší mezinárodní veletrh pracovních příležitostí v ČR - JobDays 2009 - se stal ideální příležitostí k zmapování postoje zaměstnavatelů k problematice zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Účast o.s. EpiStop byla zajištěna prostřednictvím EURES poradců Úřadu práce v Příbrami a Praze, kteří týmu sociálních pracovníků v rámci svého stánku poskytli prostor pro distribuci dopisu určeného zaměstnavatelům. .

Pokračovat ve čtení