CO JE TO EPILEPSIE

Epilepsie je onemocnění mozku, které se projevuje opakovaným výskytem epileptických záchvatů.

Patří mezi nejčastější chronická neurologická onemocnění. Celosvětově postihuje přibližně jednoho ze sta lidí. Odhaduje se, že na světě žije asi 50 milionu lidí s epilepsií, většina se nachází v rozvojových zemích. V České republice odhady udávají cca 70 000 – 100 000 dětí a dospělých s epilepsií.

„Epilepsie je symptomem mnoha různých onemocnění.“ J. Helen Cross, prezidentka Mezinárodní ligy proti epilepsii (ILAE)

Ve skutečnosti existují různé formy epilepsie a proto bychom měli mluvit spíše o "epilepsiích".

Jejich druhů se uvádí až 70. Obvykle se projevují již v dětství, ale mohou se objevit kdykoli během života, zvláště v pokročilém věku. Postihují muže i ženy bez ohledu na jejich inteligenci, sociální zázemí nebo etnikum. Každý navíc může prodělat jednorázový epileptický záchvat, bývá však vyprovokovaný některým z popsaných spouštěčů.

Epilepsie se rozlišují podle typu záchvatů, lékaři určují druh epilepsie, někdy se dá určit typ epileptického syndromu a hledá se příčina jejich vzniku (etiologie).

Příčiny mohou být strukturální (změny jsou viditelné na zobrazovacích metodách, např. MRI, buď získané, např. úrazem, či geneticky podmíněné), genetické (je již popsáno kolem 900 genů), infekční (infekce jsou hlavní příčinou vyššího výskytu epilepsií v rozvojovém světě), metabolické, autoimunitní a nakonec epilepsie bez zjevné příčiny.

Nevědomost a mylné představy o povaze epileptického záchvatu působily v minulosti strach a předsudky. Ačkoliv se podařilo osvětou již mnoho předsudků odstranit, dodnes vyvolává velký epileptický záchvat s poruchou či ztrátou vědomí v mnohých lidech strach.

Pokud vám nebo někomu z rodinných příslušníků byla diagnostikována epilepsie, je důležité vědět, co epilepsie je a co není.

S problémy, které mohou vyvstat, bude nutné se naučit postupně vypořádat, aby byl dopad epilepsie na váš každodenní život co nejmenší. Je důležité si uvědomit, že existují různé typy epilepsií a jejich vliv na kvalitu života se různí. Stejně jako se záchvaty liší od člověka k člověku, tak se liší i dopad záchvatů na člověka a jeho rodinu.