SPOUŠTĚČE

Většina lidí s epilepsií bude při správně nasazené léčbě bez záchvatů.

Zhruba u třetiny se to však stále nedaří a epileptické záchvaty u nich mohou přetrvávat. Epilepsie je definována opakovaným výskytem „neprovokovaných“ záchvatů a ve většině případů neexistuje žádné vysvětlení pro jejich výskyt. Lze však snížit riziko záchvatu dostatečnými znalostmi o epilepsii, sledováním, jak mé tělo na různé podněty reaguje a aktivním přístupem ke svému životu.

Existují některé spouštěče, které u lidí s epilepsií zvyšují riziko dalšího epileptického záchvatu.

Epileptické záchvaty mohou vyvolat různé situace: nadměrný stres, ale někdy i nadměrné radostné očekávání, úzkost, alkohol nebo drogy, silný a nečekaný hluk, jasný nebo blikající zdroj světla, nedostatek jídla nebo spánku, u žen také hormonální výkyvy.

Nepravidelný příjem léků může také způsobit návrat nebo zhoršení záchvatů.

Prostudujte si přehled možných spouštěčů záchvatů a pozorujte, které z nich vás mohou ovlivňovat. Snažte se žít tak, abyste jejich možný vliv co nejvíce minimalizovali:

Tělesné spouštěče                         Emoční spouštěče                          Životní styl

  • Nemoc                                             stres                                         vynechávání léků
  • Horečka                                           úzkost                                       přílišná konzumace alkoholu
  • Bolest                                              rozčilení                                    nedostatek spánku
  • Horko nebo chlad                              deprese                                    vynechávání jídla
  • Dehydratace                                     zármutek                                  užití drog
  • Vyčerpání                                         vzrušení, nadšení                       nadbytek naplánovaných aktivit
  • Záblesky světla                                 nuda                                         příliš intenzivní sportování

Některým spouštěčům není tak snadné se úplně vyhnout, ale mnohé máme ve svých rukou. Můžete si vytvořit plán, jak riziko záchvatu snížit.

Tělesná pohoda                                Psychická rovnováha                    Zdravý životní styl

  • Vyhněte se známým spouštěčům   vytvořte si síť podpory                     užívejte léky správně a pravidelně
  • Akutní nemoci řešte včas               naučte se relaxovat                        dodržujte pravidelný spánek a stravu
  • Tlumte bolest a horečku                při potížích vyhledejte pomoc           vyhýbejte se alkoholu

Pravidelně a přiměřeně své kondici sportujte, pohyb pomáhá ve všech třech oblastech!