Naše činnost

POMÁHÁME LIDEM S EPILEPSIÍ ŽÍT PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT

Zapsaný spolek EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.

Naše aktivity:

1. Oblast sociálně-právní

a. problematika zaměstnání a sociální u lidí s epilepsií

b. připomínky a návrhy právních předpisů, jež se dotýkají osob s epilepsií

2. Oblast zdravotní

a. zvýšení standardu péče o pacienty s epilepsií na všech stupních

b. vzdělávání pacientů, pečujících osob a laické veřejnosti

Současná mise a vize:

Jsme aktivní součástí sítě, která vytváří podporu a pomoc lidem s epilepsií v ČR. Identifikujeme problémy, které současný systém neřeší nebo neřeší optimálně. Vzděláváme – odstraňujeme strach, ignoranci a nahrazujeme je porozuměním a péčí. Podílíme se na zlepšení sociálních podmínek a kvality života lidí s epilepsií a těch, kteří o lidi s epilepsií pečují. Podporujeme lidi s epilepsií a pečovatele k aktivnímu přístupu.

Podrobnější informace o našich aktivitách v roce 2022 najdete ve výroční zprávě zde.

Naše stanovy ke stažení zde. Etický kodex spolku zde.