První pomoc při epileptickém záchvatu

1. Odstraňte předměty, které by mohly způsobit poranění. Pacienta přesuňte na jiné místo pouze v nezbytném případě. Podložte hlavu, uvolněte oděv kolem krku.

2. Nebraňte záškubům nebo tonické křeči. Nebraňte ani automatismům, pokud nehrozí nebezpečí z poranění či poškození věcí. Nerozevírejte násilím ústa, ani do nich nic nevkládejte. Měřte čas a vyčkejte konce záchvatu.

3. Po odeznění záchvatu zkontrolujte, že pacient dýchá, a pro jistotu ho obraťte na bok (do stabilizované polohy). Přechodně může přetrvávat porucha vědomí. Pootevřete ústa, případně vyčistěte dutinu ústní, předsuňte dolní čelist. Vyčkejte návratu k plnému vědomí.

4. Při pozáchvatové dezorientaci pacienta slovně uklidněte. Fyzicky jej neomezujte v pohybu, pokud to není nezbytně nutné.

5. Zjistěte, zda nedošlo k poranění (zejména hlavy, jazyka nebo obratlů).

6. Zeptejte se na anamnézu. Pokud jde o léčeného pacienta a nedošlo k poranění, které vyžaduje ošetření, ani nepřetrvává dezorientace, není nutný transport do nemocnice.

Transport do nemocnice je naopak indikován v následujících případech:

  • Jedná se o první záchvat
  • Jde o kumulaci záchvatů (s výjimkou typických kumulací fokálních záchvatů, které pacient nebo rodina běžně zvládají)
  • Jde o status epilepticus, tj. opakované epilep­tické záchvaty bez plného návratu vědomí mezi záchvaty nebo záchvat trvající déle než 5 min
  • Přetrvává dezorientace nebo následují další generalizované záchvaty (hrozící status)
  • Došlo k poranění, které vyžaduje ošetření

Jak na to Vám poradí video, které EpiStop natočil při příležitosti Mezinárodního dne epilepsie 2023.