První pomoc při epileptickém záchvatu

1. Odstranění předmětů, které by mohly způsobit poranění. Přesun pacienta na jiné místo pouze v nezbytném případě. Podložení hlavy, uvolnění oděvu kolem krku.

2. Nebránit záškubům nebo tonické křeči. Nebránit automatismům, pokud nehrozí nebezpečí z poranění či poškození věcí. Nerozevírat násilím ústa. Vyčkat konce záchvatu.

3. Při trvající poruše vědomí stabilizovaná poloha. Pootevřít ústa, vyčistit dutinu ústní, předsunout dolní čelist. Vyčkat návratu k plnému vědomí.

4. Při postparoxysmální (pozáchvatové) dezorientaci slovně pacienta uklidnit. Fyzicky jej neomezovat v pohybu, pokud to není nezbytně nutné.

5. Zjistit, zda nedošlo k poranění (zejména hlavy, jazyka nebo obratlů).

6. Zjistit anamnézu. Pokud jde o léčeného pacienta a nedošlo k poranění, které vyžaduje ošetření, a nepřetrvává dezorientace, není nutný transport do nemocnice.

Transport do nemocnice je indikován v následujících případech:

  • Jde o první záchvat.
  • Jde o kumulaci záchvatů (s výjimkou typických kumulací fokálních záchvatů, které pacient nebo rodina běžně zvládají).
  • Jde o status epilepticus - tedy opakované epilep­tické záchvaty bez plného návratu vědomí mezi záchvaty nebo záchvat trvající déle než 5 min
  • Přetrvává dezorientace nebo následují další generalizované záchvaty (hrozící status).
  • Došlo k poranění, které vyžaduje ošetření.

Jak na to Vám poradí video, které EpiStop natočil při příležitosti Mezinárodního dne epilepsie 2023.

 

.